Storskalig inventering av brandstationer

Projektet avser storskalig inventering av brandstationer i Gävleborgs och Värmlands län med en nyutvecklad metod. Projektet är en fortsättning på de två projekt som genomförts 2012 och 2013. 2012 års projekt omfattade utveckling av en ny metod för inventering av brandstationer samt fältprovning av metoden i tre län. Där ingick också rutiner för att preliminärt värdera objekten, baserat på arkitektoniska samt byggnads- och kulturhistoriska faktorer och bedömningar. Ett fortsättningsprojekt genomförs under 2013 för att förfina metoden och datahanteringen för storskaliga inventeringar med provningar i ytterligare tre län. Dit hör bland annat införande av en helt digitaliserad informationshantering från insamling i fält till färdiga slutdokument. Projektet under 2014 avser storskaliga inventeringar i Gävleborgs och Värmlands län med den nya metoden. Syftet är att säkerställa att metoden resulterar i högkvalitativa inventeringar under produktionsförhållanden. Verktygen i fält skall vara helt digitala: mobiltelefoner och surfplattor med möjlighet till positionsbestämning med GPS, automatisk dataöverföring och -synkronisering samt säkerhetslagring via molntjänster. Även bearbetningen av uppgifter samt produktionen av inventeringsrapporterna skall göras med lättanvända digitala verktyg. Hela kedjan med verktyg och datorprogram skall dels vara oberoende av leverantörer och operativsystem, dels vara lättanvänd för inventerare.