Tomas Tranströmer. En bibliografi. Del 3

Det aktuella verket är den tredje delen av en bibliografi över 2011 års Nobelpristagare i litteratur, Tomas Tranströmer. Den förtecknar Tranströmers egna verk med recensioner, intervjuer, inspelningar, tonsättningar, översättningar till främmande språk, litteraturen om honom etc. de senaste tretton åren. Härtill kommer en i sådana sammanhang ovanlig avdelning, ”Presskavalkad”, där särskilt intressanta texter återges in extenso. Det är framför allt fråga om recensioner och intervjuer, men även nyhetsnotiser med mera. Detta gör bibliografin ovanlig såtillvida, att den inte är avsedd enbart för forskare, den erbjuder väldigt mycket som är av stort intresse för lyrikläsare utanför forskarnas krets. Denna tredje del omfattar cirka 800 sidor.