Transdisciplinära dialoger

Mot bakgrund av den oroande trenden till ökad disintegration på samhällets allt fler kompetenskrävande domäner – och samtidigt en internationell situation som vittnar om följderna av konfrontation och ökade motsättningar inom akademi, handel, politik – framstår Norden som en relativt lugn hamn. Därför är det angeläget att Sverige i politik och näringsliv tar avstamp i denna fördel och söker nya vägar att utveckla kunskapsbaserade policies för samordning över disciplingränserna genom strategiska dialoger. Dessa dialoger förs genom valda mediaplattformer och kommunikationskanaler som främjar ett nordiskt kunskapsutbyte och med syfte att aktualisera en framtidspotential på bas av delade värderingar och gemensam historia. En ökad strategisk och kritisk framtidsdialog genom konstruktivt kulturutbyte syftar till att fördjupa känslan av samhörighet och förbättra förutsättningarna för värdeskapande och tillväxt genom samarbete inom näringsliv, politik, akademia och kultur. Nätverket av dialogpartners omfattar personliga dialoger på hög strategisk nivå (entreprenörer, ministrar, akademiker). En del genomförda kunskapsdialoger reflekteras på en internetarenor för opinion och debatt, andra i aktuella publikationer under fortlöpande produktion. Denna nätverksbaserade kunskapsintegration ska utveckla en bas för framtida projekt- och programorganisation som genererar stabilitet och långsiktighet i odlingen av kulturen som roten till dialog mellan vetenskap och näringsliv.