En förtrollad värld/An enchanted world

Genom en översättning till engelska möjliggörs en publicering av monografin ”En förtrollad värld. Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672” (2018) på det ansedda internationella förlaget Palgrave Macmillan. Det finns få internationella publikationer som behandlar svenska häxprocesser och inget enskilt större arbete som tar upp de bohuslänska processerna. En utgivning av ”En förtrollad värld” på det nämnda förlaget skulle bidra till internationaliseringen av svensk humanistisk forskning och till en ökad kännedom om svenska förhållanden under den aktuella epoken.