Granskning av skattelag ur ett juridiskt perspektiv