Intressekonflikter på den finansiella marknaden - rättsliga krav på hantering av intressekonflikter