Konstitutionella aspekter av internationellt samarbete: Storbritannien och USA