Kontraktsbaserade samarbeten inom ramen för enkla bolag - en civil- och skatterättslig studie