Medling - ett alternativ till prövning enligt FB 6 kap?