Korruption ur ett offentligrättsligt perspektiv

En grundläggande förutsättning för att ett samhälle ska fungera är att medborgare har förtroende för rättssystemet, myndigheter och förtroendevalda. En sådan tillit kräver att korruption i alla former bekämpas. Projektet undersöker vad begreppet korruption betyder i rättsligt sammanhang och hur den svenska lagstiftningen bäst skall utformas för att förebygga och beivra sådan. När Sverige undertecknade FN-konventionen mot korruption 2005, sades att begreppet korruption under många år varit närmast okänt i det svenska samhället. Minnet är emellertid kort. Kommunpolitiker i Motala fälldes 1998 för bl.a. bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Misstankar om mutor förekom i samband med export av JAS-plan till Sydafrika under 1990-talet och Boforsvapen till Indien under 1980-talet. Andra former av maktmissbruk skulle kunna klassificeras som korrupt beteende. Ett exempel kan vara att skaffa sig förmåner som en position ger möjlighet till. Korruption kan innefatta att gå förbi lägenhetsköer eller att skaffa sig andra förmåner. Att det är ett synnerligen oönskat beteende hos en politiker visar exempelvis debatten efter Sahlins inköp av Toblerone och annat på statens kontokort. Syftet med projektet är att identifiera de systemfel och oönskade beteenden som kan sägas falla under begreppet korruption och att undersöka hur lagstiftningen ser ut nu och hur den borde se ut för att på bästa sätt motverka sådana företeelser.