Kriminologipriset

Sex år i rad har Brå arrangerat Stockholm Criminology Symposium som är en internationell konferens med fokus på det kriminalpolitiska området. Under tre dagar samlas över 500 forskare, praktiker och beslutsfattare från hela världen för att ta del av det allra senaste inom området.