Raoul Wallenberg institutets bibliotek: stöd till inköp av litteratur och periodika

Biblioteket är ett av Europas ledande bibliotek inom ämnesområdet för internationell rätt och mänskliga rättigheter. Det är en stark ambition med biblioteket vid Raoul Wallenberg institutet att fortsätta attrahera forskare och studenter världen över som vill fördjupa sitt kunnande inom mänskliga rättigheter i vid bemärkelse. Med tillgång till den litteratur biblioteket med dess samlingar, och med den kompetens som byggts upp, underlättas forskning av hög internationell akademisk standard.