Tryckningsbidrag till slutrapport från den nordiska rättegångstävlingen (Sporrong Lönnrothska Priset XXVIII)

Övningen vänder sig dels till studenterna som övas i forensisk dramatik och skicklighet, dels till de höga domarna från Nordens högsta domstolar som deltar i bedömningspanelerna och som därigenom får passivt lyssna till pläderingar över temata i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i 5-8 timmar. På det viset utvecklar de sin behärskning av ämnesområdet på ett vida bättre sätt än vad en kursiv litteraturläsning kan förmedla (vartill kommer att Sveriges HD numera hyser fyra justitieråd som deltagit i panelerna). Genom att rekrytera presiderande domare från Europadomstolen i Strasbourg tillåter övningen dessa att fullfölja sitt underförstådda missionerande uppdrag samtidigt som de i domarpanelernas interna diskussioner efter varje omgång kan förmedla till sina höga kolleger i panelen det aktuella synsättet i Strasbourg på den debatterade problematiken.