Rättsvetenskapliga studier

Stöd till självständig forskning, lojal endast mot de värden som ger universitetet dess legitimitet och samhället det verkar i dess kvalitet.