Informationsanskaffning för stöd till forskning inom mänskliga rättigheter

Raoul Wallenberginstitutets forskningsbibliotek är den främsta nationella informationsresursen för forskare inom mänskliga rättigheter. Det gäller för forskare inom de vetenskapliga områden som tangerar fältet: Rättsvetenskap, statsvetenskap och annan samhällsvetenskap, medicin, teknik, biologi, språk och historia. Projektet syftar till att ge stöd åt Raoul Wallenbergsinstitutets bibliotek och bereda möjlighet att köpa in aktuell och relevant litteratur. Därigenom ges biblioteket möjlighet att även fortsättningvis vara en ledande resurs inom fältet. Det är angeläget att biblioteket kan bibehålla sin position som ledande forskningsbibliotek i Sverige, Norden och Europa, så att det därigenom bidrar till att vara en mötesplats för forskare, ett nod för forskningen inom mänskliga rättigheter och en katalysator för kvalitativa forskningsresultat inom området.