Seminarieserie med tema rättssäkerhet

Rättsvetenskaplig seminarieserie med inriktning på rättssäkerhet, två seminarier per kalenderår alt. ett seminarium med en fördjupad inriktning på en rättsfråga. Syftet är att lyfta fram olika grundläggande och genomgripande rättssäkerhetsfrågor för att genom presentationer, debatter och dialoger belysa och analysera varje fråga. Målet är att vid varje tillfälle i samråd med ledande expertis och på respektive område praktiskt verksamma personer skapa en kartläggning av rättsläge och utveckling. Yttersta målet är att seminarierna ska fungera som en tvärvetenskaplig inspiration och bidra till den rättsvetenskapliga utvecklingen och lagstiftningen. Stiftelsen fick vid bildandet i uppdrag att beakta en rad problemområden som instiftaren bedömde som särskilt viktiga. Utöver dessa har stiftelsen sett det som angeläget att lägga till några aktuella frågor med stark anknytning till rättssäkerheten i samhället. Ungefär hälften av de ursprungligen angivna rättsfrågorna har behandlats i seminarieform. Under kommande treårsperiod planerar stiftelsen att behandla resten av nämnda rättssäkerhetsfrågor till vilka hör exempelvis svenska häktningsförhållanden, rättsosäkerheten i sexualbrottmål, socialnämndernas verksamhet, advokaters roll i konfliktsituationer, frågor om olika juristyrkens lojalitet och etik samt därvid frågan om etik som ett särskilt ämne i juristutbildningen. Härtill kan komma ytterligare ämnen vilka kommer fram vid de olika seminarierna eller i rättsutvecklingen som sådan.