Designgruppen front från prisceremonin.
Foto Mikael Lammgård

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2010 till den svenska designgruppen Front

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser, beslutade tilldela den svenska designgruppen Front 2010 års pris på en miljon kronor.

Prisnämndens motivering

”Torsten och Wanja Söderbergs pris 2010 till Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken och Anna Lindgren som bildar designgruppen Front. Innovation och nyskapelse är några av kriterierna för priset, dessa har varit extra betydande vid nämndens val av årets pristagare.

Industridesigngruppen Front verkar i ett genuint samarbete där inga objekt eller idéer går att särskilja från kollektivet. Att samarbeta är en grundförutsättning i deras formgivning är starkt framträdande.

Fronts design har ofta skapats i samverkan med flera olika kompletterande kompetenser, som hantverkarens och industriproducentens, men också med mer oväntade kompetenser som magikerns eller historikerns.

Historisk kompetens kombinerad med en hög och genomarbetad kunskap om dagens viktigaste designverktyg, det digitala, skapar nya förutsättningar med nya material.

Prisnämnden ser ett flöde av förnyelseprocesser i gruppens produktion.

Front arbetar som en enhet där alla deltar i designprocessen, från idémöte till slutprodukt. Slutprodukten berättar ofta en historia för betraktaren om processen. Objekt som Horse lamp – en häst i fullskala med lampskärm på huvudet och Pig tray, en gris som utgör stommen till ett bord, är redan välbekant för många. Med sin fascination för magi skapar Front till synes omöjlig design som trotsar naturlagarna.”

Priset delades ut i samband med en högtidlighet i Göteborg den 5 november 2010.

Animal Thing. För Moooi av Front.
Designgruppen Front

Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken och Anna Lindgren är medlemmar i Svenska designgruppen Front. Deras verk är baserade på gemensamma diskussioner, utforskning och experiment och de är alla involverade i projekten från första idé till slutlig produkt. Front designs objekt kommunicerar ofta en historia till betraktaren om designprocessen, om materialet eller om konventioner inom designområdet.

frontdesign.se