Edvard Söderberg hedras med stor donation till kriminologiforskning

Torsten Söderbergs Stiftelse har för att hedra minnet av med. dr h.c. KI Edvard Söderberg, beslutat att tillsammans med Svenska staten bilda Stiftelsen för Stockholmspriset i kriminologi. Torsten Söderbergs Stiftelse bidrar med 16 miljoner kronor och staten med 14 miljoner kronor.

Edvard Söderberg hedras med stor donation till kriminologiforskning

Stiftelsen Stockholmspriset i kriminologi bildas för att skapa förutsättningar för att långsiktigt stärka kunskapsbasen inom rättsväsendet och säkra prisets fortlevnad.

Edvard Söderberg var under en lång följd av år vice ordförande för Torsten Söderbergs Stiftelse och gemensam direktör för de två brödrastiftelserna Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser. Edvard var mycket involverad när initiativet till Stockholmspriset i Kriminologi togs för knappt tio år sedan. Denna satsning gör vi för att hedra hans mångåriga och värdefulla insatser för Torsten Söderbergs Stiftelse.

”Det känns också betryggande att priset genom den nyinrättade stiftelsen permanentas och inte kommer vara beroende av årliga bidrag så som varit fallet hittills”, säger Tomas Söderberg som är ordförande i Torsten Söderbergs Stiftelse.

Stiftelseförordnandet undertecknas av justitieminister Beatrice Ask och Torsten Söderbergs Stiftelse vid en särskild ceremoni på Rosenbad fredagen den 11 maj 2012.

”Internationellt utbyte av kunskap och forskning inom rättsväsendets område är av stor betydelse för att ständigt kunna förbättra brottsbekämpningen och öka medborgarnas trygghet”, säger justitieminister Beatrice Ask.

Den nyinrättade stiftelsen främjar vetenskaplig forskning i kriminologi som bidrar till:

  • bättre kunskap om såväl individrelaterade som strukturella orsaker till brott.
  • en kunskapsbaserad och human utformning av samhällets reaktion på brott.
  • att utveckla kunskaperna om brottsförebyggande strategier inom och utom rättsväsendet.
  • verkningsfulla strategier för stöd till och skydd för personer som utsatts för brott.
  • effektiva metoder för att förbättra rättssäkerheten och bekämpa det globala problemet med maktmissbruk och korruption som kan förekomma inom rättsväsendet.

Stiftelsen verkar för detta ändamål genom att bekosta ett årligt internationellt pris på kriminologins område.