Foto Magnus Söderlund

Söderbergska handelspriset 2013 till professor Klas Nyberg och docent Fredrik Sandgren

Juryn för det Söderbergska handelspriset har beslutat tilldela 2013 års pris till forskarna i ekonomisk historia professor Klas Nyberg, vid Stockholms universitet, och docent Fredrik Sandgren, vid Uppsala universitet, för arbetet med att synliggöra handelns utveckling genom tiderna.

Prisjuryns motivering

”Professor Klas Nyberg och docent Fredrik Sandgren tilldelas gemensamt det Söderbergska handelspriset 2013 för arbetet att synliggöra handelns utveckling genom tiderna. De har på ett förtjänstfullt sätt format berättelsen om handelsnäringarnas betydelse. Deras ekonomihistoriska perspektiv på handeln tillför mycket till politik, ekonomi, teori och praktik.”

– Handelns berättelse och historia ger näringen en identitet som är viktig för utvecklingen av och framtiden för handeln, säger Svensk Handels vd Dag Klackenberg som är ordförande i juryn för det Söderbergska Handelspriset.

Docent Fredrik Sandgren och professor Klas Nyberg. Foto Magnus Söderlund.

Priset är det största i sitt slag i Sverige och delas i år ut för 25:e gången. Prissumman är på 500 000 kronor. Prisutdelningen och prisföreläsningar ägde rum den 2 maj 2013 vid en ceremoni på Handelshögskolan i Stockholm.

Klas Nyberg
Klas Nyberg är professor på Centrum för Modevetenskap vid Stockholms universitet. Han är ekonomihistoriker och forskar inom områdena för textilhistoria, konsumtionshistoria och materiell kultur. Han har publicerat ett stort antal böcker till exempel Till salu, Stockholms textila handel och manufaktur 1722–1846; Kommers, historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen och Kommersiell kompetens och industrialisering. Norrköpings ylleindustriella tillväxt på Stockholms bekostnad 1780–1846.

Klas Nyberg, SU
Fredrik Sandgren
Fredrik Sandgren är docent vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Hans forskning handlar bland annat om organisatoriska och tekniska innovationer i den svenska och internationella detaljhandeln från mitten på 1700-talet och framåt.

Fredrik Sandgren, UU