Professorerna Daniel S. Nagin och Joan Petersilia tilldelas Stockholmspriset i kriminologi 2014

Stockholmspriset i kriminologi 2014 går till Daniel S. Nagin, professor i offentlig förvaltning och statistik vid Carnegie Mellon University, USA, och Joan Petersilia, professor i juridik vid Stanford University, USA.

Enligt juryns motivering har Nagins och Petersilias arbete bidragit till en förändring av användandet av fängelser och frivård, grundat på fakta om vad som fungerar – och vad som inte gör det. 

Petersilias forskning om återfallsförbrytare har bidragit till att USA mångdubblat satsningarna på stöd åt före detta fångar under den högriskperiod som inträffar direkt efter att de har kommit ut ur fängelset, ofta utan någon bostad eller något arbete att gå till.

Nagins bevis för den negativa effekt som fängelser kan ha på fångar har bidragit till att antalet personer i fängelse minskat för första gången på fyra decennier i USA, som har världens högsta fängelsepopulation. Han har presenterat logiska grunder och incitament för en ökad investering i polisarbete istället för fängelser.

Priset delas ut vid en ceremoni i Stadshuset i anslutning till Stockholm Criminology Symposium 2014 som arrangeras av Brottsförebyggande rådet.

Om priset
Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som instiftats med stöd av Justitiedepartementet och Torsten Söderbergs Stiftelse. Det delas ut årligen med en prissumma på en miljon kronor i samband med Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brottsförebyggande rådet.

Priset delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna.

Prisets mål är att främja:
– ökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå
– en mer effektiv och human offentlig politik gällande behandlingen av brottslingar
– ökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder, både inom rättsväsendet och det civila samhället
– praxis för hjälp till brottsoffer
– förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet.

Priset delades ut första gången i Stadshuset i juni 2006 med Jerry Lees Stiftelse som ursprunglig bidragsgivare.

Stockholmspriset i kriminologi, SU