Karin Aggestam
Foto Maria Stormvik

Rättvisediplomati i Pufendorfs anda

Den 22 mars 2017 höll professor Karin Aggestam installationsföreläsningen ”Diplomacy of Justice in a Turbulent World” i egenskap av ny innehavare av Pufendorfprofessuren vid Lunds universitet. Aggestam är den första statsvetaren och den första kvinnan att tilldelas professuren.

Aggestam har under större delen av sin akademiska karriär ägnat sig åt forskning inom diplomati, freds- och konfliktlösning och därmed verkat i Pufendorfs anda.

Som innehavare av Pufendorfprofessuren kommer Aggestam att bygga upp en tvärvetenskaplig forskargrupp runt konceptet rättvisediplomati och konsolidera en internationell forskningsmiljö. Hon hoppas även kunna bana väg för ett internationellt mastersprogram i diplomati.

Om Pufendorfprofessuren
År 2002 donerade Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse 20 miljoner kronor till en professur till minne av Samuel Pufendorf, en tysk jurist och teolog som kallades till en professur när Lunds universitet grundades 1666. Pufendorf var en föregångare inom modern humanism och folkrätt och menade att människans naturtillstånd var fred. Professuren ska främja forskning vid Lunds universitet inom främst rättsvetenskap, ekonomi och politisk filosofi och innehas för en period om högst fyra år.

Tidigare innehavare: Aleksander Peczenik, Kjell Åke Modéer, Håkan Hydén, Gregor Noll.