Foto Maria Söderberg

Stiftelsens verksamhetsår 2019

Torsten Söderbergs Stiftelse beviljade under 2019 drygt 18 miljoner kronor till forskning fördelat på ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap och kategorin övrigt.

Stiftelsens verksamhetsår 2019

Foto Maria Söderberg.

Under de senaste tio åren har stiftelsen anslagit nära 85 miljoner kronor per år till stöd för vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- och studieverksamhet.

I 2019 års skrift presenteras stiftelsens verksamhet samt några av alla de framstående forskningsprojekt som stiftelsen stödjer.