Beslut i 2020 års anslagsgivning

Torsten Söderbergs Stiftelse har under 2020 beslutat att anslå drygt 23 miljoner kronor inom medicin, ekonomi, rättsvetenskap och övrigt.

Anslag som beviljats presenteras kort nedan. Utgångspunkten i besluten är donatorernas intentioner och forskningsprojektens kvalitet.

Samtliga sökande får skriftligt beslut till adressen som uppgivits i ansökan. Motivering till besluten lämnas inte. Forskare som beviljats anslag ska avvakta sitt beslutsbrev för mer information om och läsa anslagsvillkoren noga eftersom stiftelsen bland annat kan ha beviljat delar av ansökan.

Beslut 2020 (pdf)