Foto David Lagerlöf

H.M. Drottningen delar ut Stockholmspriset i Kriminologi 2021 och 2022

H.M. Drottningen delade, vid en högtidlig prisceremoni i Stockholms stadshus, ut Stockholmspriset i kriminologi 2021 till professor Elijah Anderson och 2022 till professorerna Francis T. Cullen och Peggy C. Giordano (absent).

2021 års pris mottogs av professor Elijah Anderson som under lång tid studerat etnicitet, klass och individens villkor i urbana miljöer. 2022 års pris tilldelades professorerna Peggy Giordano (absent) och Francis Cullen för forskning om rehabiliteringens roll i att minska återfall i brott. Pristagarna utses av en internationell jury.

Vid prisceremonin presenterade pristagarna kort sin forskning och justitieminister Morgan Johansson talade om forskningens relevans för samhällsutvecklingen.

Om pristagarna

Elijah Anderson, Francis T. Cullen och Peggy C. Giordano.

Elijah Anderson är professor i sociologi och afroamerikanska studier vid Yale University, där han undervisar och leder Urban Ethnography Project. Han är född 1943 i Missouri, tog en B.A. id Indiana University Bloomington, en M.A. vid University of Chicago och sin doktorsexamen vid Northwestern University. 

Francis T. Cullen är professor emeritus vid University of Cincinnati’s School of Criminal Justice. Han är född i Boston 1951, tog en B.A. vid Bridgewater State College samt en M.A. och Ph.D. i sociologi vid Columbia University. Han har undervisat vid University of Cincinnati sedan 1982. Han har varit ordförande för både Academy of Criminal Justice Sciences och American Society of Criminology. Han fick ASC: s Sutherland Award 2010 och har varit redaktör för både Justice Quarterly och Journal of Crime and Justice.

Peggy C. Giordano är professor emeritus i sociologi vid Bowling Green State University, där hon har undervisat sedan 1974. Hon har sina examina i sociologi, BA från University of Missouri, M.A. och Ph.D. från University of Minnesota. Hennes forskning har varit inriktad på problembeteenden hos ungdomar och unga vuxna, särskilt ungdomsbrottslighet och våld i nära relationer

Om priset

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som delas ut årligen. Bakom priset står Stiftelsen Stockholmspriset i kriminologi som grundats av svenska staten och Torsten Söderbergs Stiftelse. Priset delades ut för första gången år 2006. Även några internationella organisationer bidrar på ett viktigt sätt till priset.

Det delas ut för framstående bedrifter inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat avseende brottsbekämpning och främjandet av de mänskliga rättigheterna. Den oberoende internationella prisjuryn leds av professorerna Lawrence W. Sherman och Jerzy Sarnecki. Prisutdelningen sker vanligen i Stockholms stadshus i anslutning till Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brottsförebyggande rådet, Brå.

Torsten Söderbergs Stiftelse och priset

Stockholmspriset i kriminologi, Stockholms universitet

Stockholm Criminology Symposium, Brå