Foto Röhsska museet

Donation till Röhsska museet till minne av stiftelsens tidigare ordförande Tomas Söderberg

Torsten Söderbergs Stiftelse donerar 5 miljoner kronor till Röhsska museet för inköp av nordiska design- och konsthantverksföremål.

Samarbetet mellan Röhsska museet och Torsten Söderbergs Stiftelse har pågått under många decennier, bland annat i form av anslag till museets forskning och inköp, Torsten och Wanja Söderbergs pris som delades ut under 25 år där Tomas Söderberg var en drivande kraft, och nyligen inrättandet av Torsten och Wanja Söderbergs sal vid museet.

Eftersom Tomas Söderberg hade ett stort intresse för design och konsthantverk, var starkt engagerad i Röhsska museet och långvarig ordförande i Röhsska museets vänförening ville Torsten Söderbergs Stiftelse hedra hans insatser för stiftelsen genom en donation till just Röhsska museet, säger stiftelsens ordförande Maria Söderberg. Donationen tar sikte på att utöka museets samling av nordiska design och konsthantverksföremål och stärka forskningsunderlaget inom området. 

Tomas Söderberg. Foto Carl-Johan Engberg

Donationen kommer att ge Röhsska museet möjlighet att utöka sin samling av nordisk design och konsthantverk och därmed belysa regionens inflytande när det kommer till innovation, kvalitet, hantverksskicklighet och hållbarhet. Den kommer också lägligt, vid en tidpunkt då Röhsska museet förbereder en ny basutställning med fokus på design och konsthantverk. Röhsska museet värdesätter samarbetet med Torsten Söderbergs stiftelse. Vårt gemensamma intresse att bygga kunskap och kännedom om nordisk design och konsthantverk kommer att stå i fokus i många år tack vare denna gåva, säger museichef Nina Due.

Röhsska museet

Fil.dr h.c. Tomas Söderberg som gick bort i januari 2019, var en av tre söner till donatorerna och stiftelsens grundare Torsten och Wanja Söderberg och stiftelsens ordförande under 30 år. Tomas Söderberg mottog under sin ordförandeperiod även flera hedersbetygelser. Han tilldelades Göteborgs stads förtjänsttecken, Handelshögskolans i Göteborg medalj Pro Studio et Scientia – för engagemang och vetenskap, Handelshögskolans i Stockholm SIR Research Award samt Riddarkorset av Islands Falkorden. Tomas Söderberg var även hedersledamot vid Svenska Läkaresällskapet.