Bok för barn om svensk arkitektur

Idag saknas det böcker för barn om svensk arkitektur. Jag är arkitekt SAR/MSA och har skrivit manus till en bok i detta ämne. Det viktigaste syftet med boken är att sprida kunskap – att på ett roligt och intresseväckande sätt ge barn kunskaper om svensk arkitektur och svensk arkitekturhistoria. Huvuddelen av boken består av berättelser om ett antal hus, eftersom jag tror att det är lättare och roligare för barn att läsa om specifika hus än att läsa allmänna avsnitt om arkitektur. Boken avslutas med en sammanfattande faktadel. Jag har skrivit boken i huvudsak för barn i 9–12-årsåldern, men har som ambition att även yngre barn ska ha glädje av den. Detta förstärks av bokens pedagogiska och lekfulla illustrationer och layout (se bilaga). Samtidigt ska boken vara intressant och rolig även för vuxna som läser tillsammans med barn. En bok om svensk arkitektur bör också vara användbar i skolan. Arkitektur finns med i grundskolans läroplan för både historia och bild, men lärarna har idag, med undantag för viss lärarhandledning, ingen litteratur om svensk arkitektur att använda sig av i undervisningen. Boken kommer att ges ut av DIBB förlag med säte i Linköping. Tecknade illustrationer, foton och formgivning av hög kvalitet utgör självklart en viktig del av en bok om arkitektur. Vi kommer att använda en professionell illustratör/formgivare, detta projekt avser att möjliggöra att kunna anlita henne och en professionell fotograf.