Transkribering av Ravensbrückarkivet

Ravensbrückarkivet utgör ett av världens mest omfattande vittnesmål om nazisternas brott mot mänskligheten. Direkt efter krigsslutet utfördes en stor mängd intervjuer med Förintelsens överlevande, som skildrade deras upplevelser i Naziregimens koncentrationsläger. Inom ramen för projektet Witnessing Genocide har Universitetsbiblioteket gjort intervjuerna digitalt tillgängliga via en webbportal som öppnade 2017 och idag har ca 10.000 unika användare om året. Avsikten är också att samtliga polskspråkiga intervjuer ska översättas till engelska, ett arbete som dock tar längre tid än beräknat pga. den ofta svårlästa handstilen. För att effektivisera översättningsarbetet är vår ambition därför att låta en erfaren transkriberare med polska som modersmål transkribera den ursprungliga texten, vilket skulle frigöra tid för översättaren och öka hans kapacitet avsevärt. Denna tjänst ryms dock inte inom vår nuvarande budget, varför vi vänder oss till Torsten Söderbergs stiftelse med en ansökan om ett ytterligare anslag.