Utgivning av Sturlunga saga i tre band

Sturlunga saga är namnet på en sammanhängande kompilation av så kallade samtidssagor eller samtidskrönikor från 1200-talets Island. Det är ett omfattande verk – ca 1000 sidor löpande text – som aldrig tidigare funnits i svensk översättning. I Sturlunga saga skildras inbördesfejderna mellan tidens stora hövdingasläkter, häribland inte minst historieskrivaren och skalden Snorri Sturlusons släkt. Sturlunga saga är ett av den nordiska medeltidslitteraturens mest betydande verk. Under senare år har Sturlunga saga tilldragit sig ett allt större intresse från såväl forskarhåll som från samtida skönlitterärt håll. Sturlunga saga är en utomordentlig viktig nordisk källa till kännedomen om tidens ekonomiska, sociala och politiska förhållanden. Hela verket föreligger i en preliminär översättning av den år 2019 avlidne Sten Kindlundh. Översättaren överlämnade sitt Sturlunga-manus till redaktionen för Islänningasagorna I–V (2014) någon månad före sin död. Den föreliggande översättningen kräver en grundlig och genomgripande redigering och bearbetning för att kunna utges i en planerad trebandsutgåva – samt en kommentardel. Detta arbete har påbörjats av Gunnar D Hansson, Kristinn Jóhannesson och Joakim Lilljegren.