Framtidens marknadssamhälle

Efterkrigstidens öppna marknadsbaserade samhälle står idag inför betydande förändringar. Långsiktiga samhällsutmaningar som klimatförändringar, geopolitiska förändringar och den pågående digitaliseringen skapar både möjligheter och utmaningar, samtidigt som plötsliga chocker likt den pågående pandemin eller den globala finanskrisen ställer dagens marknadssamhälle på svåra prov. Inom ramen för ett större forskningsprogram som syftar till att generera nya kunskaper om, förståelse för och förmåga till strategiskt agerande för att bygga ett långsiktigt hållbart framtida marknadssamhälle finansierar detta projekt fyra doktoranders avhandlingsarbeten. Två av dessa är redan definierade och handlar om hur politiska överväganden kan påverka enskilda konsumenters konsumtionsbeteende, samt hur konsumenters returer av varor kan reduceras vid digital handel. De andra två doktoranderna kommer att rekryteras under 2022 till något av det övergripande programmets tre forskningsteman: (1) Plattformsekonomins framväxt: de nya globala mellanhänderna och marknadssamhället de bygger; (2) Marknadssamhällets omvandling: strategier för digitala och hållbara marknadsekosystem; samt (3) Framtidens marknadsföring: strategisk marknadsföring i en värld av influerare, knuffar och algoritmer.