Gustaf VI Adolf som arkeolog och kulturmecenat

Projektet belyser Gustaf VI Adolf som arkeolog, kulturmecenat och styrelseordförande, och tecknar en helhetsbild av framväxten av nordisk, klassisk och östasiatisk arkeologi samt av museiinstitutioner i Sverige. Med fokus på Gustaf Adolfs långa period som kronprins (1907–1950) genererar projektet ny kunskap om individuella aktörers mecenatskap. Det baseras på tidigare opublicerat arkivmaterial, och bidrar till en djupare förståelse av kulturhistoria, konst och arkeologi i Sverige och utomlands. Efter tidigare generöst projektstöd från Torsten Söderbergs Stiftelse avser denna ansökan utgivningsbidrag