Bevarande av kulturhistoriska textilier genom våtrengöring.

Vi tar emot studenter från konservatorsutbildningen på Göteborgs Universitet och även från utländska universitet. Konservatorsyrket är tvärvetenskapligt. Det innefattar naturvetenskap, kulturhistoria och inte minst praktiska kunskaper av de material du hanterar. Vi ser det som en viktig del av vår verksamhet att kunna ta emot konservatorer under utbildning. Det är ett sätt för oss att hålla oss á jour med ny forskning och nya metoder inom konservering samtidigt som vi bidrar med våra erfarenheter. I vårt arbete med bevarande av kulturhistoriska textilier är våtrengöring ofta en viktig del av arbetsprocessen. För att utföra våtrengöring på bästa sätt är textilkonservatorer beroende av ett specialtillverkat tvättbord. Ett tvättbord ger oss också möjligheter till metodutveckling och att pröva nya rengöringsmetoder. Anslaget möjliggör för textilavdelningen att utföra våtrengöringsprocessen på ett professionellt sätt, utföra metodutveckling och i förlängningen att bevara vårt textila kulturarv.