Sverige och Ukraina i museal samlingshistoria och utställningsnarrativ

Den ryska invasionen av Ukraina väckte allmän oro över inte bara landets självständighet utan även den etablerade demokratiska världsordningen. Vladimir Putins förvanskade tolkning av historiska källor och förnekande av Ukrainas självständighet lade teoretiska grunder till inledningen av kriget. Under dessa omständigheter blev det ukrainska kulturarvet hotat av både Putins ideologi och ryska raketer. Idag, när ryska museer används som ett viktigt instrument för kolonial statlig propaganda, är det oerhört viktigt att undersöka museernas roll i skapandet av lokala nationella identiteter och belysa deras internationella och mångkulturella sammanhang. Detta projekt fokuserar på en komparativ studie av samlingshistoria inom Sveriges och Ukrainas historiska museer. I svenska museer finns arkeologiska artefakter samt historiska föremål och urkunder med ursprung i Ukraina. En del av dem kom till Sverige under vikingatid, tidig medeltid eller reformationstid och utgör materiella bevis på kontakterna mellan länderna. Projektets huvudfokus är samlingshistoria med utgångspunkt i ukrainska föremål hos svenska museer och svenska (eller bredare, nordiska) föremål i Ukrainas museisamlingar. Syftet är att uppmärksamma och redovisa detta material och undersöka hur kunskaper om samlingarna kan påverka nationella narrativ i båda länderna. En annan uppgift är att utarbeta några teoretiska och metodologiska synpunkter som kan hjälpa svenska och ukrainska museer att motstå rysk statlig propaganda.