Vidmakthållande och utveckling av en forskningsmiljö för handelsrelevant forskning

Fortsatt stöd under ett års tid, dels till två doktorander, dels till två post docs. Forskningsprojekten handlar om (1) transparens och öppna kalkyler i tjänsteleverantör-köparrelationer, (2) skapa fördjupad förståelse för komplexa sälj- och förhandlingsprocesser, (3) varumärkets roll när leverantörer erbjuder helhetslösningar samt (4) värdeskapande med stöd av mobila tjänster.