Mobiltelefonen, tjänsteinnovationer och formandet av nya marknader

Mobiltelefonen får en alltmer central roll i människors privata och professionella liv. Samtidigt har också utvecklingen av nya mobila tjänster fått en mycket central roll i den generella digitala tjänsteutvecklingen. Detta projekt sätter fokus på kopplingarna mellan utvecklingen av nya mobila tjänster, tjänsteinnovationsprocesser samt skapandet av nya marknader. Särskilt intresse ägnas åt nya mobila tjänster och innovationsprocesser med en potential att förändra marknadsstrukturer. Till dessa hör bl.a. nya mobila betalningstjänster vilka involverar en rad olika aktörer på marknaden: företag inom mobiltelefoni, bank- och kortföretag, detaljhandelsföretag m.fl. Dessa och andra nya mobila tjänster, ofta kopplade till nya mobila teknologier och standards, skapar nya mönster av konkurrens och samarbeten på marknaden. De är också drivkraft till entreprenörskap på marknader och skapandet av helt nya företag. Detta projekt syftar till att utveckla kunskap om hur nya mobila tjänster och tjänsteinnovationsprocesser är kopplade formandet av nya marknader och industristrukturer.