Mötet mellan konst och företagande. En närstudie av projekt i VG-regionen

Vi vill studera mötet mellan konst/design och företagande i tre projekt. Vi avser att slå en brygga mellan ämnena ”Design Management” och ”Art & Management” som både är mycket näraliggande och olika till sin karaktär. Vi vill reflektera mer teoretiskt utifrån tre konkreta projekt: 1. ”100 kontor” är ett projekt som innebär att 100 industriföretag/organisationer med oanvända utrymmen hyr ut dessa för ”0-taxa” till konstnärer med behov av kontor eller studio. Inga förpliktelser är knutna till kontraktet. Däremot finns förhoppningar om en intressant dialog vid gemensamma fika och lunchstunderna. Det är dessa förhoppningar och vad som sker med dem som vi ska studera. 2. Gästprofessor Mary Jo Hatch har tillsammans med partnerskapsenheten vid Handelshögskolan i Göteborg inbjudit forskande konstnärer från GU till en dialog med företagsledare. Hon är intresserad av likheter mellan de problem som konstnärer och företagsledare hanterar. Vi vill i det här projektet följa vad som händer och tolka situationen tillsammans med Mary Jo Hatch. 3. Processledning av kreativa projekt samt matchmaking mellan företag och designer/konstnärer. Vi vill jämföra det sätt SVID arbetat med processledning av designprojekt med det sätt Tillt processlett och hanterat matchmaking av konstnärer.