Tryckningsanslag till projektet "Krona eller klave"

År 2011 beviljades det treåriga projektet ”Krona eller klave. Olika sidor av mynt och krediter under Göteborgs 1800-tal” . Under 2014 kommer en rapport att färdigställas i form av en bok som omtolkar Göteborgs ekonomiska historia under 1800-talet. Boken beräknas till cirka 350-480 sidor.