Utnyttja kroppens immunsystem för att bekämpa infektion och inflammation

Infektion och inflammation ligger bakom många sjukdomar. Vi kan drabbas av tillstånd som kroniska eksem i huden, eller kroniska sår, sjukdomar vid vilka man ofta ser en överaktivering av vårt immunsystem, ledande till en skadlig och okontrollerad inflammation. Sårinfektioner vid brännskador eller postoperativt (som i värsta fall kan leda till blodförgiftning, sepsis), utgör andra stora problem i sjukvården, där vi idag saknar effektiva förebyggande strategier och tvingas använda mycket antibiotika. Infektionsbehandlingar idag angriper enbart mikroben, och inte aktiveringen av olika inflammationskaskader i kroppen. Det är därför ytterst angeläget att utveckla alternativa strategier för att motverka infektioner och den påföljande skadliga inflammationsprocessen i sår och olika hudsjukdomar. Vi har nyligen upptäckt flera medfödda skyddsystem i kroppen som verkar i vår hud och under sårläkningen, och som baseras på olika antibakteriella och immundämpande peptider. Baserat på dessa upptäckter, försöker vi utveckla terapier baserade på modulering av kroppens egna medfödda immunitet. Dessa ”naturliga” och interfererande strategier är mer effektiva och hållbara med avseende på utveckling av resistens, och vi hoppas därför att forskningen kommer att utöka våra behandlingsmöjligheter, och komplettera existerande behandlingar vid både lokala infektioner (infektioner i sår, postoperativt, eksem), som djupa infektioner och sepsis.