Aeroseums utbildningsprojekt

Aeroseums utbildningsprojekt har som mål att öppna flygupplevelsecentret/museet för undervisning för elever från förskolan till universitetsnivå. Detta för att öka intresset, studiemotivationen och förståelsen i MNT – matematik, naturvetenskap och teknik. Våra ämnesområden skall i framtiden täcka in allt från vårt kulturarv till olika ämnesområden enligt den nya läroplanen. Förutom undervisning på plats skall även möjlighet finnas för olika typer av examensarbeten och forskning. En stor del av undervisningen skall vara baserad på praktisk undervisning, varför vi vill bygga upp olika stationer och miljöer på ett ämnesövergripande sätt. Målet är att vi skall kunna ta emot ca 300-500 skolklasser/år. Undervisningen kommer att till största delen genomföras av pedagoger anställda på Aeroseum. Bakgrunden till vårt projekt är förfrågningar från skolor om att kunna använda Aeroseums unika miljö och innehåll. Skolprojektet startades upp hösten 2010 efter att blivit beviljade medel för att kunna genom föra olika typer av förstudier. Projektet har efter hand vuxit och arbetsgrupperna täcker in kompetens alltifrån förskola till universitet och teknisk högskolenivå. Nästa stora steg i vårt skolprojekt är att bygga upp de planerade ”stationerna”, utrusta Aeroseum med modern informationsteknik etc. För att lägga upp undervisningen på ett modernt, pedagogiskt sätt får Aeroseum hjälp av Pedagogen, Chalmers, Göteborgs Universitet samt olika specialpedagoger.