Genomförande av 10th European Academy of Design Conference på Röhsska museet

Den 17-19 april 2013 kommer den akademiska konferensen 10th European Academy of Design Conference att anordnas på Röhsska museet i Göteborg. Arrangemanget genomförs i samarbete med centrumbildningen Business & Design Lab (BDL) och Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK), som båda är en del av Göteborgs universitet. Konferensen markerar Röhsska museets nära samarbete med GU och museets engagemang för forskningsfrågor knutna till design. Det akademiska nätverket European Academy of Design (EAD) grundades 1995 och är ett världsledande forum för forskning i design och design management, med inriktning mot nya forskningsområden samt områden som hållbarhet, globala frågor och designens samhälleliga roll. Vartannat år anordnas en konferens inom EAD. 2013 års upplaga av konferensen är extra prestigefull då det är tionde gången den arrangeras och därför får formen av ett jubileum. Förläggandet av konferensen till Göteborg är ett bevis för Sveriges och GU:s starka ställning inom designforskning. Drivande bakom planeringen av konferensen har varit Ulla Johansson, innehavare av Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management. Vid sidan av det ordinarie konferensprogrammet kommer Röhsska museet också att erbjuda några mer populärvetenskapliga programpunkter riktade till allmänheten.