Gustaf VI Adolf som arkeolog och kulturmecenat

Projektet gäller en studie av H M Gustaf VI Adolf (1882-1973) som arkeolog, kulturmecenat och styrelseordförande, det syftar till att ge en heltäckande och kontextuell bild av Gustaf VI Adolfs arkeologiska gärning och intressen 1898-1973, med speciellt fokus på perioden 1920-1950. Projektet ingår i en långsiktigt ämnad forskningsinriktning, avsedd att kontextualisera och kritisera traditioner och uppfattningar om västerländsk identitet och självbild (se projektbeskrivning). Det har en historisk såväl som idéhistorisk profil och karaktär. Projektet baseras på arkivforskning i (primärt) Bernadotteska Arkivet, Gustaf VI Adolfs arkiv I (se projektbeskrivning). Forskningsprojektet beräknas bidraga till en djupare förståelse av klassisk arkeologi i Medelhavsområdet genom Gustaf VI Adolfs roll i det svenska antikstudiet och i svensk vetenskapshistoria, samt av svensk neutralitet (politisk såväl som kulturell) före, under och efter andra världskriget.