Restaurering av matsalens stolar, Gunnebo slott

Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg ritade, på köpmannen John Halls uppdrag, Gunnebo slott, dess inredningar och möbler liksom kringliggande byggnader och stora delar av trädgårdsanläggningen mellan åren 1782 och 1784. Byggnationen avslutades först år 1796, då familjen Hall kunde flytta in i sitt påokostade sommarnöje, som av samtiden kallades för det praktfullaste lilla träslottet i riket. Drygt 200 av Carlbergs ritningar över Gunnebo finns bevarade och ägs av Röhsska museet i Göteborg. Ritningarna är en ovärderlig källa till kunskap om Gunnebos ursprungliga utseende och med ledning av dessa har en rad rekonstruktioner kunnat äga rum från 1950 och framåt. Gunnebo slott tömdes på sitt ursprungliga möblemang år 1828, men en hel del originalmöbler har återförvärvats genom köp och donationer. Med bidrag från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser upprättades år 2005 en fond som används vid inköp av originalmöbler eller relevanta föremål med anknytning till Gunnebo, familjen Hall eller arkitekt Carlberg. Sommaren 2011 inköptes fem hårt restaurerade stolar som en gång i tiden stod i Gunnebos matsal. Sedan tidigare fanns fyra andra originalstolar av samma modell. Gunnebo önskar nu restaurera dessa nio stolar samt klä om dem i ett svart tageltyg, i enlighet med de uppgifter som Christina Hall lämnat i bevarade inventarielistor.