En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet

I samarbete med Nationalmuseum i Stockholm genomför Göteborgs konstmuseum under 2014 en storsatsning i form av en forskningsbaserad utställning om svenskt historiemåleri från 1800-talet. Det är visuellt slagkraftiga bilder i stort format som berättar dramatiska händelser ur Sveriges historia men som också har resonans i vår tids populärkultur. Inför utställningen genomförs ett interdisciplinärt forskningsprojekt med sju externa forskare (konst- och filmvetare samt en historiker). Där ställs nya frågor till historiemåleriet som relateras till nutida visuell kultur med film och fotografi där dess bildspråk levt vidare i andra former. Historiemåleriets status, former och motiv, dess förutsättningar, spridning och eftermäle undersöks med utgångspunkt i enskilda verk och konstnärskap. Förutom att ligga till grund för utställningen redovisas forskningsresultaten i en kombinerad forskningspublikation och katalog som ges ut i samband med utställningen. Historiemåleriet berör brännande frågor om historiesyn och föreställningar om svenskhet, frågor som är angelägna att ställa på nytt i dagens mångkulturella samhälle. Med utgångspunkt i forskningsprojektet vill vi i utställningen skapa en gestaltande presentation där jämförelser och nya perspektiv lyfter fram historiemåleriet på ett intresseväckande sätt. Utställningen visas vid Göteborgs konstmuseum mellan 22 februari och 21 september 2014. Ansökan avser forskningsdelen i projektet.