Utgivning av tidskriften Forskning & Framsteg under 2014

Tidskriftens syfte är att rapportera om främst svensk forskning och om forskningens roll i samhället. Enligt den av styrelsen antagna redaktionella policyn ska innehållet vara sakligt och relevant. De områden som uppmärksammas ska vara av betydande inomvetenskapligt eller samhälleligt intresse. Andra populär-vetenskapliga tidskrifter i Sverige skriver uteslutande om naturvetenskap och historia. I Forskning & Framsteg har 60 procent av artiklarna naturvetenskaplig grund och 40 procent humanistisk och samhällsvetenskaplig grund. Det redaktionella materialet ska utformas så att det inbjuder till läsning, är förståeligt även för icke-experter samt befäster läsarnas intresse för forskning. Stor vikt fästs vid bildmaterialet, eftersom skickligt utförda bilder ger läsmotivation, förklarar komplexa passager och lyfter fram centrala avsnitt. Tidskriften kommer under 2014 att ges ut i 10 nummer.