Lars Klareskog i talarstolen.
Foto Lasse Skog

Söderbergska priset i medicin 2010 till professor Lars Klareskog

Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser beslutade, i samarbete med Svenska Läkaresällskapet, att tilldela det Söderbergska priset i medicin 2010 till professor Lars Klareskog vid Karolinska Institutet. Lars Klareskog fick priset för sin unika forskning inom ämnesområdet reumatologi – ”från molekyl till klinik, från gen till patientnytta”.

Som en av Sveriges mest internationellt kända kliniska forskare har Klareskog identifierat viktiga mekanismer för uppkomsten av ledgångsreumatism (reumatoid artrit).

Hans insatser har lett till en fördjupad och förnyad förståelse kring hur enstaka livsstilsfaktorer i intimt samspel med patientens genetiska konstitution kan orsaka immunologiska reaktioner och ge upphov till olika kroniska inflammatoriska sjukdomar. Denna forskning har bidragit till framtagandet av nya framgångsrika behandlingar av reumatoid artrit, byggda på såväl cellulära som molekylära mekanismer. Därtill har Klareskog på ett föredömligt sätt involverat patienten i behandling och uppföljning. Han har även framgångsrikt verkat för att sammanföra patientdata till väl fungerande databaser vilket skapar bättre möjligheter för att snabbare få fram nya läkemedel mot reumatoid artrit.

Priset delades ut på Svenska Läkaresällskapet den 19 april 2010 vid ett halvdagsseminarium arrangerat i samarbete med mottagaren.

Lars Klareskog

Lars Klareskog är professor vid Karolinska institutet sedan 1993. Han var tidigare ordförande vid Institutionen klinisk immunologi vid Uppsala universitet. Klareskog är sedan 1995 medlem i Nobelförsamlingen och var tidigare medlem i Nobelkommittéen. 2002 var han ordförande för Europeiska reumatologikongressen.

Lars Klareskog, KI