Brynjar Sigurðarson
Foto María Arnarsdóttir

Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018 till den isländske designern Brynjar Sigurðarson

Röhsska museets prisnämnd för Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, har beslutat att tilldela Brynjar Sigurðarson årets pris om 1 miljon svenska kronor.

Prisnämndens motivering

”Brynjar Sigurðarsons arbete har en stark förankring i två fundamentala element i det isländska kulturarvet, nämligen berättartraditionen och fisket. Autenticiteten i hans arbete härrör från förmågan att knyta samman det förflutna och det samtida där internationella influenser och nya möjligheter har välkomnat honom. Brynjars förmåga att samarbeta med människor från olika discipliner såsom fiskare, filmmakare, författare, musiker, arkeologer och hantverkare är en nyckelfaktor för hela hans arbete. Hans nyfikenhet och uppriktighet genomsyrar hans designprojekt vilket kan beskrivas som ett ’Nordiskt grepp’ om designtendenser i Europa.”

– Att få motta Torsten och Wanja Söderbergs pris är en otroligt betydelsefullt erkännande för mig, att få en den här typen av bekräftelse är verkligen unikt. Jag tar det som en uppmuntran till att fortsätta med det jag håller på med, säger Brynjar Sigurðarson. Utmärkelsen har på många sätt en avgörande roll med hur det hjälper mig att ta min praktik framåt ytterligare, att bygga vår studio och utveckla fler spännande projekt.

Priset delades ut i samband med en högtidlighet den 4 november 2018. En utställning om och med pristagaren Brynjar Sigurðarson visades i samband med nyöppningen av Röhsska museet i februari 2019.

Brynjar Sigurðarson
Brynjar Sigurðarson är född i Reykjavik, Island, och verksam som designer and konstnär. För närvarande bor och verkar han Auriol, i södra Frankrike och sedan 2015 driver han en tysk-isländsk design studio tillsammans med designern Veronika Sedlmair. Sigurðarson har studerat produktdesign med en kandidatexamen vid (the) Icelandic Academy of the Arts och en masterexamen vid ECAL i Lausanne, Schweiz.

Sedan 2011 har Sigurgardsons praktik ofta tagit sin utgångspunkt i narrativ och performance där design inte bara är en slutprodukt utan också ett verktyg för skapandet. Hans projekt har ofta beröringspunkter med antropologi och geologi och han använder sig av flera olika media och uttryck som illustrationer, fotografi, video, ljud och objekt för att kunna framföra verken på ett givande och specifikt sätt.

Studio Brynjar & Veronika