Foto Mats Burman

Söderbergska handelspriset 2011 till professorerna Karin M. Ekström och Magnus Söderlund

Juryn för det Söderbergska handelspriset har beslutat tilldela professorerna Karin M. Ekström, vid Högskolan i Borås, och Magnus Söderlund, vid Handelshögskolan i Stockholm, 2011 års pris.

Prisjuryns motivering

”Pristagarna belönas för sina studier av konsumenternas beteenden och för viktiga insatser genom tillskapande av forskningsmiljöer, där framstående handelsrelevant forskning bedrivs till stor nytta för handelsföretagen.”

Prisutdelningen och prisföreläsningarna ägde rum den 9 maj 2011 i samband med Svensk Handels årsstämma.

Karin M. Ekström och Magnus Söderlund. Foto Mats Burman.
Karin M. Ekström
Karin M. Ekström är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås. Hon var initiativtagare till Centrum för konsumtionsvetenskap, ett interdisciplinärt forskningscentrum. Ekström har varit redaktör för flera böcker och är ledamot i flera organisationer, däribland Konsumentverkets vetenskapliga råd, Peer Review College of the Danish Council for Strategic Research och Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället. Ekström är också strategiskt råd vid Handelshögskolan i Bodö i Norge.

Karin M. Ekström, HB
Magnus Söderlund
Magnus Söderlund är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han disputerade 1993. Sedan 1998 är han chef för ”Center of Consumer Marketing”, Handelshögskolan i Stockholms avdelning för forskning och undervisning om konsumentbeteende.

Magnus Söderlund, HHS