Christopher Gilberg. Foto Linn Hedesström Blad.
Foto Linn Hedesström Blad

Söderbergska priset i medicin 2012 till professor Christopher Gillberg

Professor Christopher Gillberg, Göteborg, mottog det Söderbergska priset i medicin 2012, för sitt banbrytande arbete inom det neuropsykiatriska forskningsområdet, som i mycket hög grad bidragit till förståelsen av orsaksfaktorer vid bland annat autismspektrumsjukdomar.

Hans omfattande arbete har haft stor betydelse för klinisk medicin och patientvård och han har medverkat till att klargöra betydelsen av arv och miljö för uppkomst av sjukdomarna.

Gillberg tillhör de internationellt främsta inom sitt område. Hans vetenskapliga insatser har visat vägen och gett impulser för utvecklandet av undersöknings- och vårdmetoder inom såväl barn- och ungdomspsykiatrin som inom det neuropsykiatriska området. Han har på ett utomordentligt sätt engagerat och handlett yngre forskare och etablerat ett mycket omfattande nätverk för ett fruktbart vetenskapligt samarbete på högsta nivå.

Gillberg förenar på ett klokt sätt specifika forskningsresultat med en mera mångsidig syn på människan och patienten som en bio-psyko-social helhet.

Priset på en miljon kronor överlämnades av HM Drottningen vid en ceremoni den 16 april 2012 på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm.

Prisceremoni. HM Drottning Silvia överlämnar diplom till Christopher Gillberg.
Maria Söderberg, ledamot i Torsten Söderbergs Stiftelse, Ragnar Söderberg, ordförande i Ragnar Söderbergs Stiftelse, HM Drottning Silvia och professor Christopher Gillberg. Foto Pelle Wichmann.
Christopher Gillberg
Christopher Gillberg är född 1950 och är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet liksom vid Institute of Child Health i London och vid universitetet i i Glasgow. Hans forskning omfattar neuropsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar såsom autism, ADHD, DAMP, Tourettes syndrom, anorexia nervosa, Fragil X-syndrom, 22q11deletion, tuberös skleros, psykisk utvecklingsstörning, epilepsi och cerebral pares. Gillberg är kanske mest känd för sin mycket omfattande forskning om autism. Han är världens mest produktiva forskare inom detta område. 

Gillbergcentrum