En bok om Peder Herzog i guld och rött..

Han förnyade bokbranschen

Bokbindarlärlingen Peder Herzog (1838–1920) kommer till Stockholm från Tyskland 1859. I Stockholm påbörjar han en blygsam bokbindarverksamhet som inom några decennier kommer att växa till Nordens största.

Centrum för Näringslivshistoria belyser Peder Herzog som entreprenör och de företag han startade och drev under sitt liv.

Projektet är finansierat av Torsten Söderbergs Stiftelse och har genomförts i två steg. I det första inventerades och sammanställdes material från olika offentliga och enskilda arkiv. I det andra steget producerades en bok med skriftställaren Per T.H. Dahl som författare. Boken är rikligt illustrerad med bilder och originaldokument från arkiven.

Herzog verkade som invandrad företagare under en dynamisk period av det moderna Sveriges framväxt. Han agerade i en bransch präglad av stark tillväxt och nya tekniska innovationer som utvecklade bok- och tidningsläsning till en massmarknad. De tidigare studier som skildrar denna utveckling och de aktörer som präglade den är få.

Herzog samarbetade med de moderna förlagen, han mekaniserade bokbinderiets hantverk och försåg en växande läshungrig marknad med lektyr i stora upplagor. Som byggentreprenör deltog han även aktivt i skapandet av Stockholms stenstad. Livsverket, AB Herzog och söner, blev en del av SLT, senare Esselte, 1918. Vid sin bortgång 1920 hörde Peder Herzog till Stockholms rikaste personer, han hade samlat hedersbetygelser på hög men var alltjämt en udda personlighet i borgerlighetens elit.

Per Dahl skildrar en egensinnig entreprenör i gränslandet mellan tradition och modernitet. Bokkonstens övergång från hantverk till industri är ett centralt tema i boken, men den är också ett fascinerande socialt tidsdokument. Genom Peder Herzogs livsöde och verk får vi en unik inblick i en tid som förändrade Sverige.

Boken lanserades vid Bokmässan i Göteborg 2016. Som en eloge till klotbandets introduktör i Sverige är den självfallet utgiven i klot.

Text: Anders Houltz

Peder Herzog: Bokbindaren som började bygga
Författare Per T.H. Dahl.
Förlaget Näringslivshistoria, 2016.