Foto Johanna Fries Markiewicz

Korsvägar – stor utställning om Sveriges och Ukrainas band från vikingatid till idag / Crossroads: Sweden – Ukraine through a 1000 years

Utställningen Korsvägar kommer belysa den 1000-åriga relationen mellan Ukraina och Sverige genom unika föremål och dokument från såväl svenska som ukrainska museer och institutioner. Fabian Arnheim, chef för Armémuseum, där utställningen kommer äga rum, pekar på att situationen i vårt närområde gör utställningen högaktuell. Genom den stora donationen på 1,5 miljoner kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse har vi fått en fantastisk möjlighet, säger han vidare.

De bidragande institutionerna i båda länder har många föremål i samlingarna som i en förändrad omvärld nu blivit mycket aktuella. Utställningen kommer att bygga på samverkansforskning över nationsgränser och mellan institutioner i respektive land.

– Rysslands försök att radera Ukrainas nationella identitet och kulturarv gör att det är angeläget att, på vetenskaplig grund och genom samarbete mellan forskare och institutioner i båda länder, synliggöra Ukrainas historia. Utställningen är en spännande möjlighet att göra det och att lyfta fram perioder då Ukrainas och Sveriges vägar korsats genom till exempel handel, bosättning, politiska och diplomatiska förbindelser. Det glädjer oss att medverka till denna samverkansforskning och utställning, säger Maria Söderberg, ordförande för Torsten Söderbergs Stiftelse.

Statens försvarshistoriska museer med generaldirektör Helene Rånlund och Fabian Arnheim chef vid Armémuseum, Riksarkivet med riksarkivarie Karin Åström Iko, och Nationalmuseet för Ukrainas historia under andra världskriget med generaldirektör Yurii Savchuk – koordinerar förberedelserna av utställningen Korsvägar. Samverkan med flera betydande aktörer i båda länder, till exempel Statens historiska museer och Nationalmuseum för Ukrainas historia, kommer leda till ny kunskap om Ukrainas och Sveriges korsande vägar och om enskilda föremål, bland annat om Armémuseums fansamling som är en av världens största, varav ungefär ett 100-tal fanor är ukrainska.

Utställningen Korsvägar: Sverige-Ukraina genom 1000 år öppnar 22 februari 2024 på Armémuseum i Stockholm.

Läs mer om utställningen.

Torsten Söderbergs Stiftelse finansierar i tillägg ett forskningsprojekt vid Historiska museet i Stockholm som leds av docenten, chefen för Nationalmuseet för Ukrainas historia, Fedir Androshchuk som studerar Sverige och Ukraina i museal samlingshistoria och utställningsnarrativ.

Interiör från Svenska kyrkan i Gammalsvenskby, Ukraina. Den svenska delegationen från Musikverket 
spelar vid gudstjänsten. Foto Torbjörn Ivarsson

Det översta fotot visar Filip Orliks konstitution från 1710, en av Ukrainas viktigaste urkunder och som idag finns på Riksarkivet. Fotograf är Johanna Fries Markiewicz, chef för Riksarkivets enhet för bevarande och konservering och involverad i utställningen Korsvägar.