Ögon. Konstnär Mats Konradsson © Schizofreniförbundet

Schizofreni – en form av ledgångsreumatism i hjärnan?

Schizofreni är en sjukdom som ofta debuterar i tonåren eller tidiga ungdomsår och vanligen är livslång. Trots att dagens mediciner kan bidra till att hålla psykossymtomen i schack blir få helt symtomfria. Läkemedelsbiverkningar bidrar till att många inte heller vill ta dem. Personer med schizofreni har dessutom en ökad sjuklighet i kroppsliga sjukdomar, särskilt immunologiska.

På senare år har samband mellan inflammation/autoimmunitet och schizofreni påvisats i flera studier. Man kan hypotetiskt tänka sig att schizofreni är en sjukdom som liknar andra autoimmuna sjukdomar, exempelvis ledgångsreumatism, men istället för att sjukdomen manifesterar sig i förstörda ledbrosk, resulterar den vid schizofreni i hjärnsymtom i form av hallucinationer och vanföreställningar.

Rituximab är ett beprövat inflammationshämmande läkemedel som idag ofta används till exempel vid multipel skleros och svår ledgångsreumatism. Mellan åren 2019 och 2022 genomförde professor Susanne Bejerot vid universitetssjukhuset i Örebro, en pilotstudie där svårt sjuka personer med schizofreni i tillägg till den ordinarie antipsykotiska behandlingen behandlades med rituximab vid ett tillfälle. Sex av nio patienter blev efter detta mycket förbättrade i sin schizofrenisjukdom och rapporterade färre biverkningar. Rituximab hade aldrig tidigare prövats vid psykisk sjukdom varför denna pilotstudie, finansierad av Torsten Söderbergs Stiftelse, var banbrytande.

Med anledning av dessa positiva resultat går nu professor Bejerot vidare med ytterligare en studie av rituximabbehandling vid schizofrenisjukdom, även denna finansierad av bland andra Torsten Söderbergs Stiftelse. Det är en placebokontrollerad studie som inkluderar 104 vuxna patienter från hela landet. Hälften av deltagarna kommer att få koksalt och hälften rituximab.

Om denna placebokontrollerade, blindade studie visar att rituximab avsevärt bidrar till att minska psykossymtomen och förbättrar måendet hos personer med schizofreni kommer det med stor sannolikhet att revolutionera förståelsen av och behandlingsrekommendationerna för schizofreni och andra liknande tillstånd.

Forskning med stöd från Torsten Söderbergs Stiftelse.